Các giai đoạn lập kế hoạch Marketing chiến lược

Quá trình lập kế hoạch Marketing chiến lược có thể tiến hành theo các giai đoạn như sau:

1.Phân tích chiến lược Marketing và thị trường hiện tại

Mục đích hướng đến:

 • Đánh giá thị trường về cơ cấu, quy mô, tác động và xu hướng biến động của marketing lên nhu cầu mua hàng. Thực hiện trên từng sản phẩm.
 • Phân tích cạnh tranh: Chiến lược, thị phần, ưu và nhược điểm của đối thủ
 • Phân tích chiến lược Marketing hiện tại: Trong môi trường mới thì chiến lược marketing mix còn thích hợp hay không ?

19-cac-giai-doan-lap-ke-hoach-marketing-chien-luoc-1

2.Phân tích SWOT

Phân tích SWOT là phân tích mối đe dọa và cơ hội do môi trương mang đến, điểm yếu và điểm mạnh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp nhận thức được mối đe dọa và cơ hội thì họ sẽ xây dựng kế hoạch một cách chủ động để khai thác cơ hội, vượt qua nguy cơ đe dọa. Và điều đó tùy thuộc vào điểm yếu, điểm mạnh của doanh nghiệp. Vậy nên phải chú ý đến các vấn đề:

 • Xác định nguy cơ và cơ hội do môi trường mang đến cho doanh nghiệp ?
 • Xác định điểm yếu và điểm mạnh của doanh nghiệp
 • Xác định vị thế thị trường hiện tại của doanh nghiệp ?

Chẳng hạn với VNPT trong thời kỳ hội nhập sẽ có nhiều nhu cầu về thông tin liên lạc từ rất nhiều đối tượng: cơ quan chính phủ, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, tổ chức, trường học, khách du lịch, nhân dân. Nguy cơ là sự cạnh tranh ngày càng gia tăng và đa dạng.

Phân tích điểm yếu và điểm mạnh doanh nghiệp dựa trên các yếu tố về Tài chính, Marketing, Nhân sự, Sản xuất và Tổ chức Quản lý.

3.Xác định mục tiêu Marketing

Cần chú ý các yêu cầu sau khi đặt ra mục tiêu marketing:

 • Mục tiêu phải chịu chi phối của chiến lược công ty
 • Mục tiêu cụ thể, rõ ràng và có thể đo lường
 • Mục tiêu có thời gian cụ thể (chẳng hạn hòa vốn sau 3 năm hoạt động)
 • Mục tiêu đồng hộ và thứ tự sắp xếp theo mức độ quan trọng

Mục tiêu Marketing thường là vị thế sản phẩm, vị thế doanh nghiệp, thị phần và lợi nhuận chiếm được, doanh số bán, mục tiêu tăng trưởng.

4.Xác định thị trường mục tiêu

Chính là việc xác định nhóm khách hàng tiềm năng cho sản phẩm mới của doanh nghiệp. Nếu thị trường mục tiêu đã xác định có sản phẩm cạnh tranh thì điều cần làm là định vị sản phẩm muốn triển khai so với sản phẩm cạnh tranh đó.

5.Xây dựng chiến lược marketing hỗn hợp

Marketing hỗn hợp là bao hàm nhiều biến số – chiến lược marketing bộ phận để công ty có thể kiểm soát và tác động vào thị trường mục tiêu để đạt được kết quả mong muốn.

5.1. Chiến lược sản phẩm

Xác định chủng loại sản phẩm, danh mục sản phẩm, nhãn hiệu, tên gọi, bao bì, đặc tính và dịch vụ khách hàng.

5.2. Chiến lược giá

Xác định phương pháp định giá, mục tiêu chiến lược giá và chiến lược giá.

5.3. Chiến lược phân phối

Lựa chọn các trung gian trong kênh phân phối, thiết lập kênh phân phối và phương thức vận chuyển.

5.4. Chiến lược xúc tiến

Mục tiêu chiến lược truyền thông và các phương tiện truyền thông phù hợp.

Hệ thống phương pháp cụ thể để đạt mục tiêu doanh nghiệp.

Ví dụ: Chiến lược Marketing tập đoàn VNPT đến 2005

 • Chuyển qua tư duy “hướng đến khách hàng”
 • Đẩy mạnh nghiên cứu đối thủ và thị trường
 • Đa dạng hóa dịch vụ
 • Tăng cường chăm sóc khách hàng và công tác bán hàng
 • Phân loại rõ công ích sản phẩm và hoạt động kinh doanh, khu vực thị trường và đối tượng khách hàng
 • Xác định lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ
 • Từng bước quyết định chính sách giá trên quan hệ cung cầu, chi phí sản xuất, mức độ cạnh tranh, bảo đảm bù đắp chi phí và có lợi nhuận.
 • Thiết lập hệ thống bán hàng hiện đại, hợp lí, rộng khắp tạo điều khiện thuận lợi cho khách hàng
 • Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng cáo, xây dựng hình ảnh tập đoàn

6.Dự báo ngân sách và xây dựng chương trình hành động

Vai trò của chương trình hành động là đảm bảo kế hoạch marketing có thể thực hiện. Công việc chính là biến chiến lược Marketing thành chương trình hành động chi tiết, cụ thể. Bao gồm trả lời những câu hỏi:

 • Thực hiện cái gì ?
 • Thực hiện khi nào ?
 • Trách nhiệm thực hiện thuộc về ai ?
 • Chi phí là bao nhiêu ?

Doanh nghiệp cần dựa đoán ngân sách để thực hiện kế hoạch marketing. Trong đó Doanh số dự kiến = Số lượng bán dự kiến x Giá bán bình quân.

Lợi nhuận dự kiến = Doanh số dự kiến — Tổng chi phí dự kiến. Đón đọc thêm Chiến lược Marketing dựa trên mẫu tìm kiếm thông tin.

Comment