3 vai trò mới của Marketing trong thời đại số

Dưới đây là 3 vai trò mới ngày càng trở nên quan trọng đối với Marketing trong thời đại số.

1.Người điều phối

Phần lớn touch point là kênh truyền thông sẵn có (ownedmedia) như bao bì sản phẩm, trang web công ty, bộ phận bán hàng, dịch vụ tiêu dùng. Chúng thường được vận hành bởi các bộ phận khác nhau của tổ chức thay vì bộ phận marketing.

Việc phối hợp các kênh này hoàn toàn cần thiết, một công ty hàng tiêu dùng đã chuyển kênh truyền thông qua khu vực quản lí của marketing. Phối hợp giữa kĩ thuật số và marketing truyền thống, bộ phận marketing sẽ quản lí cả nghiên cứu thị trường, đăng ký nhãn hiệu, thiết kế tài liệu sản phẩm, chương trình bảo hộ và cả dịch vụ người tiêu dùng.

2.Nhà xuất bản & Quản lý “Chuỗi cung ứng nội dung”

Lượng nội dung được tạo bởi người làm marketing ngày càng nhiều, và họ sẽ trở thành những nhà xuất bản. Họ tạo video bán hàng, marketing và dịch vụ cho mọi sản phẩm, ứng dụng.

Một khách hàng McKinsey cho biết, mỗi sản phẩm được phát hành sẽ có 160 mẩu nội dung liên quan cần được tạo ra. Nếu không phối hợp cẩn thận thì việc tạo ra nội dung lớn sẽ không có hiệu quả và gây ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu.

Thiếu thống nhất trong xuất bản cũng làm chậm quá trình quyết định. Nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu bộ phận marketing giữa vai trò nhà xuất bản, người tiêu dùng sẽ có ý thức rõ ràng hơn về thương hiệu và nắm được thuộc tính của các sản phẩm. Người làm marketing cũng trở nên linh hoạt hơn, thích ứng nhanh hơn với các video đào tạo bán hàng.

3.Người lãnh đạo thị trường thông minh

Nhiều Touch point ngày càng được số hóa, cơ hội thu thập thông tin người dùng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên trong nhiều doanh nghiệp, bộ phận Kĩ thuật sẽ thu thập và quản lý thông tin, với công ty có xu hướng tiết kiệm chi phí hoặc cải tiến sản phẩm sẽ dẫn đến thiếu tầm nhìn chiến lược hoặc tài chính để phân bổ ngân sách phù hợp cho các mục tiêu marketing. 

Dữ liệu marketing nên đặt dưới sự kiểm soát của bộ phận marketing. Và họ sẽ nắm lấy vai trò dẫn dắt phân phối sự thấu hiểu về người tiêu dùng đến toàn bộ công ty. Marketing nên tập hợp người phù hợp trong tổ chức để triển khai dựa trên insight người tiêu dùng và nên theo dõi, quản lý để doanh nghiệp có khả năng thực hiện. 

Tìm đọc thêm các bài viết về các Xu hướng marketing 2017 

Comment